BAVIZ je grafické štúdio špecializované na tvorbu vysokokvalitných a fotorealistických 3D modelov, vizualizácii a animácií.


Naše služby sú využívané v oblasti architektúry, interiérového dizajnu, vizualizácie výrobkov a reklamy.

Hlavnou spôsobilosťou štúdia je vysokodetailné 3D modelovanie objektov na základe reálnych alebo projektovaných parametrov. Pri modelovaní dbáme vždy na presnosť a detailnosť.

Štúdio sa špecializuje na tvorbu fotorealistických vizualizácií v rozlíšeniach až 8K a taktiež v 3D/stereoskopickom a panoramatickom formáte. Vizualizácie objektov a priestorov vytvárame podľa reálnych podkladov alebo na základe projektovej dokumentácie. Pri vizualizáciách využívame vlastné modelovanie, ale aj pestrú databázu 3D objektov, priestorov a materiálov.

3D animácie sú najlepšou formou propagácie vašich projektov, sú rozsiahlo využiteľné a zvýšia úroveň prezentácie.

Štúdio sa angažuje aj vo vývoji počítačových hier, kde využívame hlavne naše zručnosti v modelovaní a texturovaní.
Telefón: 0907 344 859
Email: baviz@baviz.sk