Štúdio sa podiela aj na vývoji počítačových hier, doteraz sme sa angažovali hlavne v neziskových 3D projektoch ako sú modifikácie hier (Project Reality a AFSR BF2 MOD - modifikácie hrier Battlefield 2 a ARMA 2).Aktuálne pracujeme a vyvíjame v 3D programoch Unity a Unreal, ktoré plánujeme využívať napríklad na interaktívne zobrazovanie 3D modelov a vizualizácií v reálnom čase a vo virtuálnej realite. Tieto nové spôsobilosti budú na stránke prezentované v blízkej budúcnosti.