Hlavnou spôsobilosťou štúdia je vysokodetailné 3D modelovanie objektov na základe reálnych alebo projektovaných parametrov. Modely sú využiteľné v rôznych 3D programoch (3D Studio, Sketchup, Blender...), môžu byť poskytnuté tretím stranám ako sú bytoví dizajnéri, ktorí modely využijú pri vizualizáciách bytových priestorov a ak využívajú modely reálnych produktov tak priamo prispievajú k ich predaju.

Pri modelovaní dbáme vždy na presnosť a detailnosť. 3D modely vytvárame nízko alebo vysokodetailné, vychádzajúc z požiadavky zákazníka. Výška detailu vychádza z budúceho využitia 3D modelu, kde sa nízkodetailný model používa pri výstupoch v nízkom rozlíšení a v programoch so zobrazovaním 3D modelov v reálnom čase.

Nízkodetailný model má pri priblížení viditeľné ostré hrany ako dôsledok nízkeho počtu plôch. Jeho interaktívne vykreslovanie v reálnom čase však nie je hardwarovo náročné.

Vysokodetailné modely sú využívané hlavne vo vizualizačných programoch pre výstupy v rozlíšeniach 4K a viac, kde je dôležité aby modely boli detailné bez viditeľných hrán na oblých plohách. Ich používanie si vyžaduje výkonnejší hardware (RAM, CPU, GPU).

Počet plôch je natoľko vysoký, že vytvára dojem reálneho objektu a nie počitačového modelu, čo ocenia hlavne architekti a dizajnéri pri vizualizáciách a firmy pri prezentovaní a publikovaní svojich výrobkov.

Taktiež sa špecializujeme na tzv. "high poly to low poly baking", kde jemné detaily z vysokodetailného modelu sú prenesené na nízkodetailný (táto metóda sa využíva intenzívne napríklad v počítačových hrách).

Z vysokodetailného modelu sú štandardne extrahované textúry farby, reflekcie a povrchu (textúry vytvárame v rôznych rozlíšeniach - 256x256px až 4096x4096px a vyššie).

Textúry sú následne aplikované na nízkodetailný model a vytvárajú dokonalú ilúziu detailného modelu s nízkou náročnosťou na vykreslovanie. Pri iných typoch modelov sa extrahujú aj ďalšie textúry ako priehladnosť (sklovité modely), iluminácia (modely svetiel) atď.