Vizualizáciu možno interaktívne pohybom myšky/prstu rotovať a nakláňať horizontálne a vertikálne.