Niektoré modely boli vytvorené už v minulom desaťročí a kvôli starému enginu hry Battlefield 2 boli limitované počtom plôch a veľkosťou textúr, ale aj napriek tomu sa nám podarilo dosiahnúť vysokú mieru detailov.